ПРЕВОЗ

ПРЕВОЗ

На барање на гостите, по потреба и со претходна најава, вршиме превоз до одбрани дестинации или од и до аеродром.